Les adjectifs 1ste graad A

In deze trajecten Frans over grammatica, leer je alles over de bijvoeglijke naamwoorden, les adjectifs


Les adjectifs

Net zoals het Nederlands heeft het Frans ook bijvoeglijke naamwoorden. In het Frans worden deze 'les adjectifs' genoemd. Ook in het Nederlands gebruiken we het woord adjectief wel eens als een synoniem voor bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt om een ander woord in de zin (meestal een zelfstandig naamwoord) nader te omschrijven.

 

Bijvoeglijk naamwoord: geslacht woorden

In het Frans verandert de uitgang van een bijvoeglijk naamwoord (l'adjectif) afhankelijk van het woord waar het bij staat. Zo neemt l'adjectif het geslacht over van het woord waar het bij staat. Eigenlijk is dit in het Nederlans ook zo. Je zegt bijvoorbeeld een groot huis, en een grote tafel. In het Frans kan je de vrouwelijke vorm van een adjectif gemakkelijk vormen door een 'e' toe te voegen aan de mannelijke variant van dit adjectif. Uiteraard bestaan er wel wat uitzonderingen op deze regel. Wij lijsten ze voor je op in onze online lesvideo’s.

 

Bijvoeglijk naamwoord: meervoud vormen

Niet alleen het geslacht van het zelfstandig naamwoord bepaalt de vorm van het adjectif. Als het woord waar het adjectif bijstaat een meervoudsvorm is, neem je het enkelvoud van het adjectif en je plaatst er een ‘s’ bij. Dat is de hoofdregel, maar ook hier bestaan er wel wat uitzonderlijke regels. Cathérine zet ze voor je op een rijtje.

 

Comparatif en superlatif

Ik ben groter dan jou, ik ben het sterkst, ik loop het snelst, Wij hebben een kleiner huis,…. Als we praten, vergelijken we graag. We gebruiken hiervoor de trappen van vergelijking. De vergrotende trap wordt in het Frans le comparatif genoemd. De overtreffende trap wordt uitgedrukt met le superlatif. In onze coole online lesvideo’s leggen we je uit hoe je 'le comparatif' en 'le superlatif' van een bijwoord en van een adjectief kan maken.

 

Over bon, bien, meilleur en mieux

Ondertussen weet je het al wel: de Franse grammaire kent veel regels, maar nog meer uitzonderingen. Als je het woord goed wil vertalen naar het Frans heb je twee mogelijkheden: bon en bien. Bon is de juiste vorm als het gebruikt wordt als bijvoeglijk naamwoord. Bien is dan waar een bijwoord en dus onveranderlijk. Beide vormen kunnen ook als superlatif en comparatif gebruikt worden, maar krijgen dan een geheel eigen vorm: meilleur en mieux. Ontdek het allemaal in deze interessante lessenreeks.

 

L’adjectif interrogatif

Er bestaan enkele speciale vormen van het adjectif. L'adjectif interrogatif, het vragend bijvoeglijk naamwoord, heeft vier verschillende vormen: quel, quels, quelle, quelles. Ze betekenen allemaal hetzelfde, maar om te weten welke vorm de juiste is, moet je kijken of het gaat om een vrouwelijk of mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud of het meervoud.

 

L’adjectif possessif

L’adjectif possesif, of het bezittelijk bijvoeglijk naamwoord bestaat ook in heel wat verschillende vormen: mon (mijn), ton (jouw), son (zijn), notre (ons), votre (jullie), leur (hun). In het vrouwelijk heb je ma, ta , sa en in het meervoud gebruik je dan weer mes, tes, ses. Veel om te onthouden, eigenlijk is het heel gemakkellijk. Wij leggen je de logische regeltjes uit. Je zal zien: Franse grammatica hoeft niet moeilijk te zijn!

 

Populaire lestrajecten Adjectifs