Elementaire functies 2de graad


Aan allen die hier zijn voor elementaire functies, proficiat. Aan allen die hier niet zijn voor elementaire functies… ook proficiat. Van harte welgekomen op deze categoriepagina van – je raadt het nooit - elementaire functies. Leerkracht Tine staat te popelen om je elementaire functies uit te leggen. Deze leerstof maakt onderdeel uit van analyse.

Wat komt je te weten i.v.m. elementaire functies? 

Elementaire functies bestaat uit drie soorten functies nl. veeltermfuncties, rationale functies en irrationale functies. In één lestraject legt leerkracht Tine je deze drie functies uit. Na elke lesvideo is een oefening voorzien om de leerstof direct af te toetsen. Op het einde van het lestraject volgt een algemene test. Als je daar een goede score op haalt, mag je trots zeggen dat jij en elementaire functies samen één zijn. 

Wat zijn die elementaire functies eigenlijk?

Zoals eerder gezegd zijn elementaire functies op te delen in drie andere functies nl. veeltermfuncties, rationale functies en irrationale functies. Alle drie komen ze aan bod in het lestraject. We lijsten ze even kort op zodat je een duidelijk beeld krijgt van de inhoud van de lesvideo’s.

Welke functies omvatten elementaire functies?

We overlopen even de drie functies van elementaire functies. Elke functie wordt uitgelegd in een lesvideo in het lestraject. 

  • Veeltermfuncties: Tine legt hier twee veeltermfuncties nl. Ze legt je deze twee functies uit door ze helemaal op te lossen. Eerst gaat ze de twee functies grafisch voorstellen. Dan schrijft ze het domein en het beeld van de functie op. Vervolgens noteert ze de nulpunten van de functie. Om het geheel af te ronden schrijft ze ook nog het teken- en functieverloop van de desbetreffende functie op. 
  • Rationale functies: Bij deze functies draai je de basisformule om. Daarna overloopt ze dezelfde stappen zoals ze bij de vorige lesvideo over veeltermfuncties deed. Eerst stelt ze de rationale functie grafisch voor. Vervolgens noteert ze het domein en het beeld van de functie. Daarna de nulpunten opschrijven om dan af te ronden met teken- en functieverloop. Voor de resultaten moet je naar de lesvideo’s zelf kijken natuurlijk. 
  • Irrationale functies: Net zoals bij de twee vorige functies gaat Tine hier het hele verloop opschrijven. Belangrijk om hier te weten is dat er bij een irrationale functie van x de wortel wordt getrokken. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk dan zeker de lesvideo.

Zijn er nog meer lesvideo’s over elementaire functies?

Voor de tweede graad blijf het tot dit lestraject beperkt. In de derde graad worden veelterm-, rationale en irrationale functies verder uitgediept. Nog op zoek naar uitleg over andere leerstof? Bekijk dan zeker eens het leerstofoverzicht. Met meer dan 1500 lesvideo’s en 1000 bijhorende oefeningen ben je bij WeZooz Academy op de juiste plek voor online bijles. Studeren was nog nooit zo fijn en aangenaam. Jij bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je de lesvideo’s bekijkt. In de zetel, op je bed of toch achter een bureau. It’ s all up to you!  LOL! Learning On-Line!!!