Les substantifs 1ste graad A

In deze trajecten Frans leer je alles over de grammaire van de zelfstandige naamwoorden of 'les substantifs'


Les substantifs

In het Nederlands kennen we het zelfstandig naamwoord, in het Frans wordt dit le substantif. Ook bij ons wordt het woord substantief wel eens gebruikt als synoniem van zelfstandig naamwoord. Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een zelfstandigheid aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn zoals mensen (een man, Eva), dieren (een hond), en dingen (een huis, hout), maar ook plaatsen (Antwerpen, Frankrijk) en abstracte zaken zoals gevoelens (liefde), tijdsgrootheden (een uur, een dag), eigenschappen (lengte), gebeurtenissen (ongeval en denkbeeldige personen of zaken (een elf, luilekkerland), enz. In dit hoofdstuk kom je alles te weten over zelfstandige naamwoorden in het Frans en geven we je enkele handige tips om het geslacht van een woord te herkennen. Mannelijk of vrouwelijk, is dat belangrijk? In het Frans wel!

 

Het mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord

Zelfstandige naamwoorden kunnen meestal gecombineerd worden met één van de lidwoorden de, het of een. Ook in het Frans wordt 'un substantif' gecombineerd met de lidwoorden le, la, un of une. Maar opgelet: je kan niet elke substantif met elk lidwoord combineren. Om te weten of je le of la (of un of une) dient te gebruiken, moet je kijken naar het geslacht van het zelfstandig naamwoord. Een mannelijk substantif krijgt le als bepaald lidwoord (article défini) en un als onbepaald lidwoord (article indéfini). Voor een vrouwelijk substantif gebruik je la als bepaald lidwoord en une als onbepaald lidwoord.

 

Het geslacht van een zelfstandig naamwoord herkennen (le genre du substantif)

Het geslacht van een zelfstandig naamwoord wordt in het Frans le genre du substantif genoemd. Het geslacht van het zelfstandig naamwoord bepaalt of je le of la en un of une gebruikt. Marij geeft je enkele handige tips die je kunnen helpen om het geslacht van de meeste zelfstandige naamwoorden te bepalen. Zo zijn Franse zelfstandige naamwoorden die eindigen op -isme steeds mannelijk, terwijl de woorden die eindigen op -ion vrouwelijk zijn. Zo bestaan er nog heel wat andere vuistregels die je kan gebruiken om het juiste geslacht van een substantif te vinden.

 

Het belang van het geslacht in 'la grammaire'

In de Franse grammatica, of la grammaire, is het heel belangrijk om te weten of een substantif mannelijk of vrouwelijk is. Het geslacht van het zelfstandig naamwoord bepaalt immers niet alleen het lidwoord, maar ook de vorm van het bijvoeglijk naamwoord en de vorm van het participe passé. En zelfs de samentrekking van sommige voorzetsels (les prépositions), zoals à en de, met het bepaald lidwoord (le, la) verschilt voor een mannelijk en vrouwelijk zelfstandig naamwoord. Je zorgt er dus maar best voor dat je goed weet of een substantif mannelijk of vrouwelijk is.

 

Populaire lestrajecten over 'les substantifs'