Experimenten 2de graad

Video Eenparig rechtlijnige beweging: welke beweging maakt het wagentje als het rijdt? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien welke beweging het wagentje maakt als het rijdt. (2de graad)

Video Chemie: welke soort stoffen lossen goed op in het polaire oplosmiddel water en welke in het apolaire oplosmiddel white spirit? - Natuurwetenschappen 2de graad
04:52

Nick laat je in deze video zien welke soort stoffen goed oplossen in het polaire oplosmiddel water en welke in het apolaire oplosmiddel white spirit.

Video Geleiding: welke oplossingen kunnen de elektrische stroom geleiden? - Natuurwetenschappen 2de graad
03:39

Nick laat je in deze video zien welke oplossingen de elektrische stroom kunnen geleiden?

Video Vloeistofdruk eigenschappen: hoe beïnvloedt de aard van de vloeistof de hydrostatische druk? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:02

Nick laat je in deze video zien hoe de aard van de vloeistof de hydrostatische druk beïnvloedt.

Video Chemie: in welke zone op de pH-schaal situeren zich de zure en de basische oplossingen? - Natuurwetenschappen 2de graad
08:19

Nick laat je in deze video zien in welke zone op de pH-schaal de zure en de basische oplossingen zich situeren.

Video Ionbinding: hoe ontstaat een metaaloxide? - Natuurwetenschappen 2de graad
02:01

Nick laat je in deze video zien hoe een metaaloxide ontstaat.

Video Warmtegeleiding: welke vaste stoffen geleiden de warmte goed en welke niet? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien welke vaste stoffen de warmte goed geleiden en welke niet.

Video Vloeistofdruk en diepte: hoe beïnvloedt de diepte in de vloeistof de hydrostatische druk? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:55

Nick laat je in deze video zien hoe de diepte in de vloeistof de hydrostatische druk beïnvloedt.

Video Vloeistofdruk: hoe is de hydrostatische druk in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak? - Natuurwetenschappen 2de graad
01:58

Nick laat je in deze video zien hoe de hydrostatische druk in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak is.

Video Chemische reactie: bij welke verschijnselen wordt de oorspronkelijke stof omgezet naar een nieuwe stof? - Natuurwetenschappen 2de graad
04:49

Nick laat je in deze video zien bij welke verschijnselen de oorspronkelijke stof wordt omgezet naar een nieuwe stof.

Video Luchtdruk: waardoor blijft het bekertje aan de ballon kleven? - Natuurwetenschappen 2de graad

Nick laat je in deze video zien waardoor het bekertje aan de ballon blijft kleven.

Video Chemische reactie: welke factoren kunnen de reactiesnelheid beïnvloeden? - Natuurwetenschappen 2de graad
11:40

Nick laat je in deze video zien welke factoren de reactiesnelheid kunnen beïnvloeden.