Getallenleer 1ste graad A

Video Verzameling van de rationale getallen - Wiskunde 1ste graad A
04:31

Bart legt de verzameling van de rationale getallen uit. (1ste graad)

Video Priemgetallen en ontbinden in priemfactoren. - Wiskunde 1ste graad A
03:23

Liesbeth legt priemgetallen en ontbinden in priemfactoren uit. (1ste graad)

Video Q op de getallenas en QxQ in een geijkt vlak. - Wiskunde 1ste graad A
03:29

Bart zet rationale getallen op de getallenas en in het geijkte vlak. (1ste graad)

Video Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud - GGD en KGV! - Wiskunde 1ste graad A
08:17

In deze video legt Liesbeth de grootste gemene deler en het kleinste gemene veelvoud uit. (1ste graad)

Video Terminologie - hoofdbewerkingen - optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deling - Wiskunde 1ste graad A

Bart legt de terminologie van de hoofdbewerkingen uit. (1ste graad)

Video Terminologie - hoofdbewerkingen - opgaande en niet-opgaande deling - Wiskunde 1ste graad A
03:52

Bart legt het verschil uit tussen een opgaande en niet-opgaande deling. (1ste graad)

Video Verband tussen optellen en aftrekken - vermeningvuldigen en delen - Wiskunde 1ste graad A
02:25

Bart legt het verband tussen som en verschil en product en deling uit. (1ste graad)

Video Deelbaarheid door 3 en 9 - Wiskunde 1ste graad A
02:52

Bart legt je uit in deze video hoe je met gemakkelijke rekenregels kan zien of een getal deelbaar is door 3 of 9.

Video Reken- en tekenregels - optellen en aftrekken in Z - Wiskunde 1ste graad A
05:44

Bart legt optellen en aftrekken in Z uit. (1ste graad)

Video Reken- en tekenregels - vermenigvuldigen en delen in Z - Wiskunde 1ste graad A
04:46

Bart legt vermenigvuldigen en delen in Z uit. (1ste graad)

Video Reken- en tekenregels - optellen en aftrekken in Q - Wiskunde 1ste graad A
06:47

Bart legt optellen en aftrekken in Q uit. (1ste graad)

Video Reken- en tekenregels - vermenigvuldigen in Q - Wiskunde 1ste graad A
06:16

Bart legt de vermenigvuldiging bij de rationale getallen uit. (1ste graad)

Getallenleer of algebra?

Nu je in de eerste graad van het middelbaar zit, is wiskunde veel meer geworden dan alleen maar tellen en rekenen. Je weet dat algebra niet één of andere vreemde diersoort is en je weet ook dat getallenleer wel wat meer te betekenen heeft dan alleen maar leren over getallen. Maar ken je ook het verschil tussen getallenleer en algebra? Neen? Dan raden we je aan om nog even verder te lezen!

 

Gehele getallen, natuurlijke getallen, rationale getallen

Zijn de gehele getallen je niet geheel duidelijk? Vind je de natuurlijke getallen helemaal niet zo natuurlijk? Rationale getallen, kan je er met je verstand niet bij? Dan ben jij bij WeZooz Academy op het juiste adres. Wij leggen het je uit aan de hand van leuke online lesvideo’s en duidelijke lestrajecten. Daarna kan je je pas verworven kennis uittesten met onze uitdagende oefeningen.

 

Wat zijn natuurlijke getallen?

Een natuurlijk getal is een getal dat het resultaat is van een telling van een eindig aantal dingen, dus een van de getallen 0,1,2,3,4,5,… De verzameling natuurlijke getallen wordt aangegeven met het symbool N. Als de verzameling van de natuurlijke getallen wordt aangevuld met de negatieve getallen -1,-2,-3,…, ontstaat de verzameling van de gehele getallen, aangeduid door het symbool Z. De natuurlijke getallen vormen dus een strikte deelverzameling van de verzameling van de gehele getallen. Nog niet duidelijk? Bekijk dan zeker onze spannende lestrajecten of test jezelf met onze online oefeningen.

 

Wat zijn gehele getallen?

De gehele getallen zijn alle getallen in de rij …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,… die tot in het oneindige wordt voortgezet door er steeds 1 bij te tellen of af te trekken. De gehele getallen omvatten dus de natuurlijke getallen en de tegengestelde daarvan, de negatieve getallen. Ontdek je graag nog meer over de geheimen van de gehele getallen? Zoek het dan even op in VERZAMELING N, Z EN Q.

 

Wat zijn rationale getallen?

Een rationaal getal is eigenlijk het quotiënt van twee gehele getallen waarvan het tweede niet nul is. De verzameling van rationale getallen wordt ook voorgesteld door het symbool Q. De rationale getallen maken deel uit van de reële getallen en omvatten de gehele getallen. Elk geheel getal is dus ook een rationaal getal en elk rationaal getal is ook een reëel getal. Kan jij nog volgen? Anders leggen we het je simpel en snel uit in onze lesvideo’s.

 

Getallenleer is nog veel meer

Dacht je dat getallenleer alleen meer ging over de verzameling N, Z en Q? Nee hoor dat is slechts de basis. Ons hoofdstuk Getallenleer kent nog veel meer geheimen, maar vooral oplossingen.

Je komt ook alles te weten over de verschillende bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Verder wordt je ingewijd in de mysteries van associativiteit, communativiteit en disttributiviteit. En voor wie nog niet helemaal weet wat de juiste volgorde van bewerkingen is, leggen we het haarfijn uit met enkele simpele voorbeelden.

In ons hoofdstuk Evenredigheid leer je alles over de beruchte regel van drie, schalen, en zowel recht- als omgekeerd evenredigheid. Dit vormt dan weer de perfecte voorbereiding voor het oplossen van vraagstukken.

Het is eigenlijk te veel om op te noemen, dus je ontdekt best zelf alle hoofdstukken over algebra en getallenleer.

 

Populaire lestrajecten getallenleer